«Ο Βασιλιάς είναι γυμνός!»: λόγος και λογοκρισία σήμερα

«Ο Βασιλιάς είναι γυμνός!»: λόγος και λογοκρισία σήμερα   γράφει η Δρ Βασιλική Παπαγεωργίου Εθνολόγος- Κοιν. Ανθρωπολόγος πηγή εικόνας: https://gr.pinterest.com/pin/535154368193325024/?lp=true   Περιστατικά λογοκρισίας εκφράζουν αμφισβητούμενες όψεις του κοινωνικού μας κόσμου, και –κάτι που δεν είναι εμφανώς αναγνωρισμένο – τον αγώνα γύρω από το δικαίωμα στο λόγο, στην εγκυρότητα του περιεχομένου αλλά και του φορέα του … Read more

Regarding Postcolonial Sociology

Marx, Weber and Durkheim are often accredited with being a kind of triadic foundation to classical sociological theory. All three of them dealt with issues pertaining to the historical development of capitalism and the rise of modernity. In this way, sociology was from its inception a discipline oriented toward theorizing modernity and diagnosing its ills. … Read more

Fetishized Object Collection or Global Collectivism in Ai Weiwei’s 4 Gallery Show

Ai Weiwei’s rhizomatic four gallery show (NYC, Fall 2016) may be the perfect opportunity to revisit the post-colonial argument brought to light by Thomas McEvilley’s review of MoMA’s 1984 exhibition  “Primitivism” in 20th Century Art. The essence of McEvilley’s inquiry being: By placing an Other in the cannon of contemporary art are we undercutting that Other’s “reality … Read more

A Response to Frantz Fanon’s ‘Black Skin, White Masks’

*This is reblogged from The Frantz Fanon Blog. It is written by Jonis Ghedi Alasow, originally posted 4/8/2014. Frantz Fanon’s 1952 book, Black Skin, White Masks, is one of the most interesting and insightful books I have ever read. Fanon sets out his discussion with the intention of showing the “various attitudes the Negro adopts in … Read more

A ‘Connected Sociologies’ Approach to Global Sociology

*This is reblogged from the International Sociological Association, written by Gurminder K. Bhambra, originally published 9/21/2015. Bhambra is influenced by decoloniality theory, which Felipe Ziotti Narita mentions in his recent post on critical theory in Latin America. Similar to in Narita’s post, Bhambra wrestles here with the question of how to frame “modernity” in a … Read more